headerphoto

Transfer na letiště

Přeprava osob na letíště a zpět je velmi častou službou, kteru naši klienti využívají.

Standardně zajišťujeme přepravu osob nejen na letiště v Praze, ale i významná letiště v dalších evropských městech (Vídeň, Mnichov a další).

Zatím vždy jsme naše klienty k odletu dopravili včas a bezpečně.

Snažíme se našim klientům zajistit maximální pohodlí, proto vždy vozidlo přistavíme co nejblíže vchodu do letištní haly. Pomoc se zavazadly je samozřejmostí.

Abychom našim klientům ulehčili orientaci v příletové hale, vždy je očekáváme s informační tabulí s jejich jménem a jménem firmy.

Délka cesty a čas příjezdu na letiště je vždy individuální. Snažíme se šetřit časem našich klientů, a proto vždy přistavíme vůz tak, aby cesta proběhla hladce a nedocházelo ke zbytečným prostojům před odletem i po příletu.