headerphoto

Objednání služeb

Objednávku jakékoli služby můžete provést:

1) telefonicky přímo na čísle některého z našich dopravců. Kontakty jsou přehledně uvedeny v části Kontakty

2) prostředníctvím elektronické pošty na adrese:

objednavka@transferservice.cz

 

Obecně platí, že při objednání jednoduché přepravní služby je vše vyřízeno na první zavolání, při kterém se klient ihned dohodne s dopravcem na konkrétních podmínkách. V takovém případě je cena za službu uhrazena zpravidla v hotovosti.

Při objednání složitějšého druhu přepravy (většinou plánovaného s dostatečným časovým předstihem - zájezdy, firemní akce atd.) je nutné provést detailnější kalkulaci ceny na základě podmínek, které klient požaduje. V tom případě zpravidla komunikujeme prostřednictvím elektronické pošty. Vypočítaná cena je poté předložena klientovi k akceptaci společně s informacemi o způsobu úhrady.